top of page

Gratis corona sneltest mogelijk bij Consensus


Door een unieke samenwerking tussen de Consensus Group, Nexus Zorg (Coronasneltestlijn.nl) en CONVAD, als geaccrediteerd marktleider, is het mogelijk via de Consensus Group bij (vermeende) klachten gratis een Corona antigeen sneltest te laten uitvoeren. Zelfs zonder klachten is het nu ook mogelijk tegen een sterk gereduceerd tarief preventief te laten sneltesten.


Gratis Covid sneltest bij klachten


Rob Boele, directeur Consensus Group: “Deze gratis sneltest geldt medewerkers die Covid gerelateerde klachten vertonen of medewerkers die in contact hebben gestaan met personen die of positief getest zijn op dit virus dan wel in contact hebben gestaan met dragers van het virus. (Corona melder app.) Hierdoor lopen de medewerkers immers het risico mogelijk zelf besmet te zijn geworden.”


De kosten voor deze testen worden volledig gedragen via een overheidssubsidie vanuit het Ministerie van VWS. In geval van een (veronderstelde)brandhaard is het ook mogelijk de testen op locatie te laten verrichten, zelfs via de inzet van een mobiele teststraat. Boele: “Als gamechanger in hygiëne and health willen wij delen en andere dienstverlenende organisaties de kans geven deze gratis testen ook aan te kunnen bieden aan hun klantenkring.” Deze klanten en relaties kunnen namelijk voor hun medewerkers via de button op de site van de Consensus Group ook gebruik maken van deze regeling, via het aanmelden op de link: https://www.consensusfacilityservices.org/sneltest


Preventieve sneltest zonder klachten

Inmiddels is het tevens mogelijk medewerkers zonder klachten preventief te laten testen. Boele hierover: Medewerkers zonder klachten kunnen zich twee keer per week tegen een zeer geringe bijdrage van € 10,00 per medewerker preventief laten snel-testen.”

Bij deze preventieve sneltesten gelden de volgende criteria:


 • Uw medewerker(s) kan/kunnen zijn/haar werk niet thuis uitvoeren;

 • Het binnen de werksituatie, buiten hun schuld, moeilijk is om altijd de 1.5 meter afstand te behouden.

Via het samenwerkingsverband kunnen werkgevers dankzij een overheidssubsidie de preventieve sneltesten bij meer dan 40 teststraten door het land of op locatie laten uitvoeren voor € 10,-** per medewerker( echter alleen bij < 10 medewerkers geldt € 75,– aan voorrijkosten).


Mobiele brigade


Voor testen op locatie is er desgewenst – afhankelijk van het aantal testen tegen bescheiden meerkosten – de beschikking over een mobiele brigade van zorgpersoneel. Is er geen testruimte beschikbaar dan is er tegen extra kosten de beschikking over mobiele units.

De overheidsregeling preventieve sneltesten loopt tot 31 mei 2021, maar zal na deze datum waarschijnlijk verlengd worden.


Wat zijn de te volgen stappen?

 • Werkgever/klant meldt de desbetreffende medewerkers aan via de button: gratis sneltest of preventieve test op de site van Consensus

 • Consensus draagt er zorg voor dat deze aanmelding met een unieke code gerapporteerd wordt bij haar partner Nexus Zorg

 • Nexus Zorg (Coronasneltestlijn.nl) legt een connectie met de dichtstbijzijnde sneltest locatie , deze regelt de afspraak in de teststraat dan wel bij preventieve test op locatie

 • Nexus Zorg (Coronasneltestlijn.nl) zendt de werkgever digitaal de verwerkingsovereenkomst toe

 • De werkgever verstrekt de testlocatie van de correcte persoonsgegevens van de te testen medewerker(s), zodat de testlocatie de vergoeding bij het desbetreffende overheidsloket kan aanvragen. De werkgever hoeft hier verder niets voor te doen. Is de aanvraag voor de test terecht dan ontvangt de werkgever voor de gratis sneltest géén factuur!* De preventieve snel test wordt doorbelast tegen het gereduceerd tarief.

 • Medewerker(s) boekt via de site van deze testlocatie- middels het invullen van een kort vragenformulier – de afspraak

 • De medewerker krijgt de test vrijwel dezelfde dag en ontvangt vervolgens binnen 20 minuten de uitslag van deze sneltest

 • De medewerker kan de werkgever bij een negatieve test aangeven zijn/haar werkzaamheden te kunnen (blijven)uitvoeren

 • De testlocatie meldt de medewerker bij een positieve test aan bij de GGD

 • Binnen 48 uur na uitvoeren van de test zal onze samenwerkingspartner Convad contact opnemen met de werkgever in hoeverre nazorg gewenst is.

*uitsluitend in een situatie waarbij oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de sneltest wordt de reguliere prijs sneltest doorbelast.

** bedrag is inclusief de werkgeversvergoeding van overheidswege

Nazorg

De partner Convad beschikt over een geaccrediteerde bedrijfsarts onder de bevoegdheid van het Ministerie van VWS. Door de werkwijze van Convad en de samenwerking met het Ministerie van VWS is nazorg voor de medewerkers zo nodig direct beschikbaar. Efficiënt en arbokosten besparend. Kortom, via deze regeling bent u als werkgever maximaal in staat uw medewerkers en uw organisatie optimale bescherming te bieden en Covid brandhaarden en de daarbij gepaard gaande uitval van uw medewerkers te voorkomen. Hierdoor draagt u er zorg voor dat de continuïteit van uw bedrijfsvoering op de meest veilige manier geborgd is.

Boele: “Neem geen risico voor uw medewerkers en voor uw organisatie maar meldt u gelijk aan via de link, want alleen samen kunnen we Corona aan!”


Comments


bottom of page