top of page

H3 Based Cleaning: hygiënisch, risico-eliminerend en verantwoord schoonmaakconcept met labtest


Enkel reinigen wat vuil oogt met als uitgangspunt de beleving van de pandbewoners/-gebruikers, is simpelweg niet meer afdoende in de hedendaagse (post)corona schoonmaakdienstverlening. Tijden van toen zijn nu drastisch veranderd. Gamechangers in Hygiene & Health, Consensus Group, presenteren daarom een intelligente manier van schoonmaken, die aansluit bij het nieuwe normaal en de noodzakelijke werkelijkheid: H3 Based Cleaning.De corona-pandemie herinnert ons eraan dat juist de onzichtbare elementen, zoals virussen, schadelijke bacteriën en andere onzichtbare ziektekiemen, een gevaar voor mensen en hun omgeving vormen. Daarom zitten we in een fase die strikte eisen stelt aan de schoonmaakprotocollen en de controles hierop. Maar hoe moeten we ons dit voorstellen? Het antwoord komt van Rob Boele en Frank Laurentius, de directeur-eigenaars van Consensus Group.


Pro-actief en resultaatgericht

“We willen streven naar een H3 Based schoonmaakaanpak: hybrid, hygiene & health based. Daarbij ligt het accent op vaste protocollen en werkprogramma’s die op een optimale manier zorgdragen voor een goede microbiologische schoonmaakkwaliteit. Een pro-actief model met een vast protocol, waarbij alle kritische contactoppervlakken dagelijks gereinigd en ontsmet worden. De overige schoonmaakwerkzaamheden worden nog steeds uitgevoerd op basis van een resultaatgerichte aanpak, waarbij optisch schoon voldoende is. Een hybride-model dus”, legt Frank uit.


Drie speerpunten: hygiëne, pro-actieve ontsmetting en waar nodig desinfectie. “Het doel is een zo’n onvriendelijk mogelijke omgeving voor schadelijke microben te creëren en zo kruisbesmetting via lucht, handen en oppervlakten tot een minimum te reduceren. Dit biedt optimale bescherming op en rondom werkplekken.”


Risicobeheersing

Veelvuldig en minimaal 20 seconden je handen met water en zeep wassen, goed met papier afdrogen, ook na het aanraken van goederen die van buiten komen, blijft belangrijk. Rob: “Bied medewerkers en bezoekers voldoende makkelijk toegankelijke hand-sanitizing of handdesinfectiemogelijkheden aan. Voor de werkomgeving zijn de consequenties een andere vaste pro-actieve manier van schoonmaken van de balie, toetsenborden, deurknoppen, liftknoppen, lichtschakelaars, sanitaire ruimtes en alle andere contactoppervlakken, die regelmatig door verschillende mensenhanden worden aangeraakt. Ontsmetten gaat een stapje verder bij risicobeheersing: sanitizing reduceert namelijk in 30 seconden 99,9% van de meest schadelijke micro-organismen en verlaagt het risico op infecties via oppervlakken.”


Consensus Group heeft met een team van deskundigen haar H3 Based Cleaning-aanpak vastgelegd in schoonmaakprotocollen, werkprogramma’s en een controlesysteem. Welke beschermingsmiddelen moeten ingezet worden? Van handdesinfectie tot zogeheten balie-/bureauspatschermen. “Deze aanpak heeft consequenties voor de taakindeling, ureninzet en inzet van materialen en middelen. In samenwerking met het schoonmaakbedrijf richten we, uiteraard conform de RIVM-richtlijnen en met de nieuwste inzichten, het schoonmaakproces en -methodes opnieuw in”, legt Rob uit.


Nieuwe standaard in schoonmaak

Hygiënisch en risico-eliminerend: hoe kan de schoonmaak van contactoppervlakken op de meest verantwoord wijze uitgevoerd worden? De innovatieve en milieuvriendelijke EnozoPro sprayflacon kan hier aanzienlijk aan bijdragen, legt Frank uit: “De EnozoPRO biedt een op water gebaseerd alternatief voor zo goed als alle dagelijkse reinigingsmiddelen. Door een elektrolyse-celsysteem verandert de fles kraanwater in water gedragen ozon (ozonwater), waarmee maximaal zichtbaar schoon en methodefout-vrij schoongemaakt wordt. Daarnaast verdrijft het ozonwater onaangename geuren, zoals een stinkende afvalbak en urinesteen. En werken met EnozoPRO betekent minder afval, minder waterverbruik, geen gebruik van chemicaliën en minder uitstoot als gevolg van logistieke bewegingen.”


Bewijzen is in de huidige coronatijd nog belangrijker

Frank reageert: “Diverse Amerikaanse onderzoeken, labtesten en rapporten bewezen, dat watergedragen ozon in staat is om 99,9% van de veel voorkomende microben te doden, waaronder E-coli, Salmonella, Legionella, MRSA, Listeria en Staphylococcus.”


Meten is weten? “Zeker. Resultaten meten helpen ons om de nieuw gestelde standaard in schoonmaak aan te houden. In hoeverre de hygiëneresultaten op microbiologisch niveau daadwerkelijk worden behaald, kunnen we vaststellen via onze meetmethode, een micro-biologisch H3 gebaseerd meetsysteem. Tegelijk met de bestaande VSR-meting van het schoonmaakresultaat vindt er namelijk een microbiologische swap-meting plaats op de kritische contactoppervlakken”, vertelt Rob.


Via moderne technologie en zogeheten swaps wordt er in een verantwoorde steekproef gemeten op de aanwezigheid van microben op de kritische contactoppervlakken. Het gerenommeerde , onafhankelijke laboratorium Technolab, een ketenpartner van Consensus Group. verzorgt het op kweek zetten en het microbiologisch onderzoek van de swap-monsters op aantal en soort microben en of deze binnen dan wel buiten de officiële tolerantiegrens vallen.


Rob tot slot: “Een Consensus H3 based swap-meting behelst een rondgang, visuele controle met ultraviolet licht, het laboratoriumonderzoek en een uitgebreide rapportage. De rapportage bevat tevens adviezen voor verbetermaatregelen op de schoonmaak en het gehanteerde schoonmaakprotocol, alsmede – zo nodig – adviezen over verdergaande beschermingssmiddelen. En zo is de cirkel van veilig schoonmaken en veilig voelen rond.”Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page